Test uw kennis rondom Alternaria aan de hand van 10 onderstaande vragen en vergroot uw kennis rond deze ziekte en de bestrijding ervan. Aan het eind van de vragen ziet u welke en hoeveel vragen u goed had. Een goed antwoord wordt groen, een fout antwoord wordt rood. Onder elke antwoord staat een korte uitleg.

In Nederland komen twee soorten Altenaria voor in aardappelen: Alternaria alternata en Alternaria solani. Welke van de twee is de meest schadelijke?

Antwoord vraag 1

Alternaria alternata is een indirecte ziekteverwekker, heeft kleine sporen, en kan alleen een zwak en verouderd gewas aantasten. Het gewas zo gezond mogelijk houden is dus de beste remedie tegen deze alternariasoort. Alternaria solani is daartegen een echte ziekteverwekker. Deze heeft grote sporen en is in staat een gezond gewas aan te tasten. Alternaria solani is daarom veruit de meest gevaarlijke en schadelijke alternariasoort in aardappelen.

Wat is de beste remedie tegen Alternaria solani?

Antwoord vraag 2

Alternaria solani kan een gezond gewas aantasten, al wordt het wel makkelijker voor de schimmel dit te doen als het blad wat verouderd. De beste remedie zijn preventieve bespuitingen. Alleen curatief, als de schimmel in het gewas zit, is vaak onvoldoende, omdat de ziekte zich dan explosief uit kan breiden

Hoe overleeft Alternaria solani als er geen aardappelen zijn, dus bijvoorbeeld in de winter?

Antwoord vraag 3

Alternaria solani heeft een beperkte waardplantenreeks. Aan het einde van een seizoen als er sporen zijn in een aangetast gewas, komen deze in de bodem terecht. Hier kunnen deze tot wel 8 jaar overleven. Zo kan Alternaria solani jaren later weer een nieuwe aardappelteelt aantasten.

Waar komt vroeg in het seizoen de eerste Alternari solani aantasting in een veld vandaan?

Antwoord vraag 4

Zoals de vorige vraag al aangaf, overleeft de schimmel lang met sporen in de grond. Met opspattend water in het voorjaar kunnen sporen vanuit de grond op het jonge gewas terecht komen en hier voor een eerste infectie zorgen. Een eerst aantasting, vroeg in het seizoen, ontstaat dus vanuit het eigen perceel.

Waar komt later in het seizoen de Alternaria solani aantasting vandaan?

Antwoord vraag 5

Later in het seizoen, als Alternaria solani het gewas fors aantast en sporen vormt verspreiden deze zich met de wind. Een aantasting kan dan zowel vanuit het eigen perceel als ook vanuit de omgeving komen.

Wanneer dient u voor een optimaal effect te starten met de bestrijding van Alternaria solani?

Antwoord vraag 6

Zoals gezegd ontstaat een eerste Alternaria solani aantasting in het voorjaar vanuit sporen die in de grond overleven. Maar omdat het gewas nog zeer groeikrachtig is, ontstaan alleen lesies (vlekjes) die niet met het blote oog zichtbaar zijn. De schimmel kan het gewas nog niet sterk infecteren. Later als het jonge blad wat veroudert, gebeurt dit wel. Dit leidt dan tot de eerste zichtbare infectie en de vorming van toxines die het gewas vervolgens snel aantasten en waarbij de schimmel zich snel kan vermeerderen. Voor een goede bescherming dient u al vroeg in het seizoen, voor de eerste symptomen zichtbaar zijn, een specifiek middel tegen Alternaria in te zetten. Dit is qua tijdstip ongeveer vanaf de bloei van het gewas.

Als ik vroeg start tegen Alternaria solani, moet ik dan later in het seizoen ook nog een bestrijding uitvoeren?

Antwoord vraag 7

Een vroege bestrijding neemt de grootste ziektedruk weg en zorgt dus later in het seizoen voor veel minder problemen. Maar omdat later in het seizoen schimmelsporen met de lucht worden verplaatst en u ook een infectie vanuit omliggende percelen kunt krijgen, dienen ook dan nog bespuitingen te worden uitgevoerd. Hoe vaak zal wel afhangen van het seizoen, dus of er een grote druk van Alternaria is of niet.

Wat zijn later in het seizoen de ideale omstandigheden voor het ontstaan van veel Alternaria?

Antwoord vraag 8

Alternari solani ontwikkelt zich het beste bij relatief warm weer, met warme nachten rondom de 20 graden. Af en toe droge periodes zijn geen probleem, omdat de schimmel bij vocht weer in staat is zijn infectie voort te zetten. Dus onder warme, deels vochtige, omstandigheden dient u beter op te letten en zal later in het seizoen vaker een bespuiting moeten worden uitgevoerd.

Bij het inzetten van middelen tegen Alternaria dient u af te wisselen gedurende het seizoen

Antwoord vraag 9

Juist, want op dit moment zijn er al de eerste indicaties dat Alternaria minder gevoelig is geworden voor de tot nu toe veel gebruikte strobilurines. Wissel dus af en gebruik niet continu dezelfde middelen. Als u vroeg in het seizoen met Carial Star start, zorgt u voor een minimale druk in het gewas en kan midden in het seizoen bijvoorbeeld een strobilurine middel worden ingezet. Aan het einde van het seizoen kan dan weer een middel op basis van difenoconazool worden ingezet. Zo wisselt u af, maakt u optimaal gebruik van de beschikbare middelen en doet u aan resistentie management.
Dit waren alle vragen. U had vragen goed. Mocht u meer informatie willen ontvangen over Alternaria, dan kunt u hier uw e-mailadres invullen.