Test uw Alternaria-kennis in aardappelen

Afgelopen jaar was de Alternariadruk in aardappelen op verschillende plaatsen extreem hoog. Maar wat is Alternaria eigenlijk en hoe herkent u Alternaria op uw perceel? Reageert de schimmel op het weer? Hoe kunt u zich komend seizoen het best wapenen tegen Alternaria? Hoe zit het met resistentievorming?